Střekov

Střekov

http://www.allcastles.ru/czechia/shtrekov.html
Původu hradu vypravuje kronikář V. Hájek takto:
 - Roku 820 počali Němci v Čechách škodu činiti a zvláště ve vsech okolo Litoměřic a Bíliny netoliko na statcích nebo dobytcích, ale i lidi jímali a dolů po Labi je plavili. Kníže, slyše o tom, nevěděl, jak pomoci. Však některých starších povolav s nimi v radu všel, z nichžto jeden, jménem Střek, dal radu, aby někde hrad pevný při řece byl postaven a ti, kteříž by na tom hradě byli, aby nedali se Němcům ani nahoru ani dolů plaviti. Líbila se ta rada knížeti i jiným i žádali oni jeho, aby to sám opatřil, kterýž pojav čeleď hledal místa příhodného, a když nalezl, rozkázal tu z pevných srubův hrad dřevěný na jedné skále postaviti, a jakž dokonal, Němci více po vodě do těch krajů pustiti se nesměli. I dáno jest tomu hradu od téhož Střeka jméno Střekov.- Střekov se stal důležitou stráží na řece Labi. Bylť labský tok stále otevřenou branou, kterou se bojovní sousedé pokoušeli vtrhnouti do Čech, když jim v tom bránily pohraniční hory. Vodní cesta labská sloužila zejména za války třicetileté cizincům k vyvážení drahocenných předmětů a sbírek v Čechách uloupených. Tehdy byl Střekov jen bezmocným svědkem drancování českých pokladů. Roku 1632, kdy obsadili pražský hrad Sasové, od ledna do května pluly pod Střekovem vory, na nichž odváželi Sasové z Prahy do Drážďan proslavenou zbrojnici císaře Rudolfa II. V srpnu roku 1648 den co den přijížděly sem z nitra Čech švédské lodi, přetížené lupem. Když pak skaliska, vyčnívající z labského dna pod Střekovem, bránila jim v další cestě, dal je švédský plukovník Koppy rozstříleti. Naposledy spatřil Střekov cizí vojska roku 1757. Tehdy jej opanovali a zpustošili Prušáci. Proti nim přitrhli Chorváti rakouského generála Laudona, vytáhli děla na kopec ležící východně od Střekova a zahájili na hrad prudkou palbu. Oddíl pruský, čítající dvě stě mužů, vzdal se jim pak i se svým velitelem. Zestárlý strážce labský, jehož služba již dávno byla ukončena, ponořil se od té doby v teskné dumy a vábil k sobě jen snivé duše básníků.
 Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků
28.08.2007 13:39:50
Pvsat
Контакт arlin@volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one