Josefovské údolí - jeskyně Býčí skály

Josefovské údolí - jeskyně Býčí skály

Josefovské údolí - jeskyně Býčí skály

Býčí skála je skalnatý sráz se vstupem do podzemí v údolí Křtinského na cestě mezi Adamovem a obcí Křtiny, v jehož okolí je vyústění Jedovnického potoka, který opouští zemský povrch v Rudickém propadání nedaleko Jedovnic a Rudice. Těch 13 km cesty pod zemí (druhý největší podzemní systém v ČR) umožnilo vodě vytvořit nádhernou, leč nepřístupnou krajinu krápníků, sintru. Býčí skála má také podzemní prostory, které jsou přístupny jednou v roce (ve stejné době jako experimentální tavby ve Františčině huti). Z vysokého vstupního portálu na vás foukne studený vzduch a z vápencových skal na vás kouknou podobizny několika významných lidí místního kraje. Jedním z nich je Dr. J.Wankel z Blanska, který v letech 1869-72 zkoumal Býčí skálu. Objevil zde několik žárovišť, množství kosterních nálezů, spoustu předmětů z keramiky, jantaru, dřeva, bronzu, zbraně a šperky. Nejznámější je asi soška bronzového býčka, kterou náhodně objevili dva olomučanští studenti před započetím systematického výzkumu. Původ nálezu kosterních zbytků a dalších předmětů v Býčí skále je z 5.st. př.n.l. - ovšem důvod se nepodařil dodnes uspokojivě vysvětlit. Je to sporná záležitost i do dnešních dnů - obřadní pohřeb, zřícení stropu jeskyně, pobití nájezdníky? Díky těmto nálezům byla jeskyně zpřístupněna (jako první v Moravském krasu). Veškeré nálezy jsou dnes bohužel v muzeu ve Vídni, protože prý se dr.Wankel nepohodl s moravským muzeem na jejich umístění. Dnes je zde stanice speleologů a prochází zde naučná stezka Josefovským údolím. http://www.byciskala.cz/_frames.html
01.06.2007 10:57:20
Pvsat
Контакт arlin@volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one